Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova
Descriere:


Spitalul Clinic de Urgenta Militar „Dr. Stefan Odobleja” Craiova face parte din categoria spitalelor clinice judetene de urgenta.

Spitalul Clinic de Urgenta Militar „Dr. Stefan Odobleja” Craiova este subordonat Directiei Medicale din Ministerul Apararii Nationale si colaboreaza cu structurile militare si civile din Garnizoana Craiova, având relatii contractuale de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ).

Misiunea de baza consta în asigurarea asistentei medicale de specialitate pentru personalul militar si civil si membrii familiilor acestora din unitatile si formatiunile militare arondate din judeţele DOLJ, GORJ, MEHEDINTI si OLT, pentru pensionarii militari, veteranii de razboi si alte categorii de asigurati, in conditiile legii; asigura serviciul de medicina operationala pentru generarea unei facilitati Medicale de Tratament.


Asistenta medicala spitaliceasca:


Serviciile medicale spitalicesti furnizate sunt servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin:
 • spitalizare continuă – forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.
 • spitalizare de zi – reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.
În Spitalul Clinic de Urgență Militar “Dr. Stefan Odobleja” se pot interna pacienţi aparţinând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
 • 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • 2. Buletinul sau cartea de identitate;
 • 3. Cardul de sănătate;
 • 4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
  * Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării.
  * Adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.

  Planificarea serviciilor de garda pe spital in luna FEBRUARIE 2020:

  Coplata:


  În cadrul instituției noastre, coplata se percepe o singură dată, la internare, pentru toate investigațiile și tratamentele acordate în regim de spitalizare continuă, care se decontează de CASAOPSNAJ.
  Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/persoană internată și se aplică categoriilor de asigurați care nu sunt scutite de coplată.
   Sunt scutite de coplată următoarele categorii de asigurați:
  • Copii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
  • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respective afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
  • Persoane fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună;
  • Toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tară, pentru toate serviciile medicale.

  Asistenta medicala ambulatorie:


  Ambulatoriul integrat al spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

  Oferta totala de tarife si servicii medicale in anul 2020

  Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
  • servicii medicale - consultaţii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicală,
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afectiuni acute, subacute si acutizări ale bolilor cronice
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
  • depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
  • servicii de planificare familială
  • servicii diagnostice şi terapeutice
  • servicii de sănătate conexe actului medical


  Documente necesare pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul integrat spitalului
  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card;
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul);
  • Cupon de pensie.
 •  
  Harta site       Termeni si conditii de utilizare       © 2013 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova